Menu

 Software Tajima DG - Ambassador

hjg

Vyšívací software - prohlížeč zdarma  

Ambassador - prohlížeč výšivek zdarmaTAJIMA DG/ML Ambassador je freewarový produkt, který pracuje na stejném engine jako vyšší úrovně systému, a tak zajišťuje totožnou kvalitu generování stehů. Ambassador je prakticky stejný systém se stejným uživatelským rozhraním jako nejvyšší úrovně, ale má značně omezenou funkcionalitu.

 

Ambassador podporuje čtení i ukládání souborů systému DG/ML (*.PXF) a samozřejmě také i ostatních formátů, jako je Tajima (*.DST), Viking Husqvarna (*.HUS), Brother (*.PES) a mnoho dalších formátů.

 

Ambassador slouží jako jednoduchý prohlížeč, ale umožňuje i změnu hustoty a rozměru vzoru, nastavení barev, tisk výrobních listů, simulaci stehování a další. Některé funkce jsou podporovány pouze u souborů s příponou *.PXF (Soubory Tajima DG/ML). Ambassador dále nabízí velmi příjemné uživatelské prostředí včetně české lokalizace (připravujeme).

 

Ambassador je nástroj určený především pro zákazníky vyšívacích firem, které užívají TAJIMA DG/ML by Pulse software. Vyšívací firma tak může například e-mailem zaslat zákazníkovi vzor v PXF formátu. Zákazník si může PXF soubor otevřít a exportovat ho do různých formátů vyšívacích strojů. Soubor je pochopitelně zobrazen včetně informací o barvách, s poznámkami, apod.,  které určil programátor včetně možnosti tisku pracovních listů (Production worksheet).

 

Ambassador je online produkt. Pokud si přejete AMBASSADOR vyzkoušet, je nutná bezplatná registrace produktu a internetový prohlížeč s podporou MICROSOFT SILVERLIGHT.

 

Co vše Ambassador umožňuje ?

  • Prohlížení Obrysových a Stehových souborů, Zoom a 3D nebo 1:1 náhled
  • Změna rozměru vzoru nebo hustoty u *POF a *.PXF formátů. Ambassador regeneruje stehy obrysových souborů, rozměry a hustoty a zachovává všechny stehové efekty a nastavení, jako jsou výplně, podstehování a podobně.
  • Čtení a ukládání mnoha stehových formátů strojů s možností reuložení do jiného formátu.
  • Změny barev jednotlivých programů s použitím předdefinovaných barevnic nití.
  • Automatické filtrování krátkých stehů ze vzorů
  • Úprava vzoru pro specifický stroj dle nastavených parametrů
  • Náhled vzoru dle pořadí nastavených barev
  • Tisk pracovních listů s informacemi o barvách, o počtu stehů,o odstřihu, o nastavení středu, s poznámkami....
  • A další ......

 »Spustit Ambassador

 Tajima DG ArtistPlus

hjg

Vyšívací software - úroveň Expert  

Artist Plus je úroveň software určena především pro uživatele s velkými zkušenostmi v oblasti programování vyšívacích strojů. Poskytuje jim všechny grafické nástroje pro tvorbu složitých vzorů včetně možnosti využití speciální stehových efektů. Kromě rozšířené funkcionality nabízí veškerou dostupnou funkcionalitu úrovně ILLUSTRATOR EXTREME a nižších. Software je multijazyčný a je samozřejmě dodávaný i v české jazykové mutaci.

 

Nástroje

CorelDraw Fusion

Corel DrawFusion je plug-in pro grafickou aplikaci Corel DRAW, pomocí kterého je možné sloučit vyšívací funkce z DG/ML a grafické funkce z CorelDRAW do jednoho produktu (Plug-in je obsažen ve všech úrovní produktové řady TAJIMA DG).  Grafické nástroje CorelDraw včetně nástrojů TAJIMA DG/ML v jednom okně a jedné aplikaci). Pomocí tohoto systému je možné automaticky konvertovat křivky dle zadaných parametrů na stehové segmenty a opačně. Výhodou jsou nejen širší možnosti importu a exportu, ale i možnost využití nástrojů z obou aplikací v jednom vzoru. Bližší informace CorelDraw Fusion

 

Stehové efekty

Automatické Přesahy

Funkce automatických přesahů je neocenitelným pomocníkem při programování dělených saténových objektů, kde se jedna křivka dělí na několik samostatných části. Objekt může být samozřejmě rozdělen na několik samostatných částí pomocí virtuálních dělících linek. Pokud je aktivována funkce automatických přesahů, software sám vyhodnocuje problematická místa a vytváří automatické stehové přesahy, aby nedocházelo k tvorbě mezer při stažení materiálu v místě stehování. 

 

 

Editor plastických výplní

Editor plastických výplní

Editor plastických výplní slouží pro tvorbu, editaci a správu systémových plastických výplní. V nižších úrovních software TAJIMA DG obsahuje předdefinované styly plastických výplní, v úrovni ARTIST PLUS je možné tyto výplně editovat případně vytvářet vlastní.

 

Radiální Výplň

Nástroj radiálních výplní umožňuje vytvářet objekty se speciálním efektem tak, že stehy vychází od nastaveného středu směrem ven a rotují po obvodu objektu.

 

Profily hustot

Profily Hustot

Pomocí nastavených profilů hustot lze vytvářet objekty s variabilní hustotou. Hustota může generována vzestupně, sestupně, případně s vypouklým (konvexním) nebo vydutým (konkávním) efektem. V případě kombinace dvou objektů s různým odstínem použité výplně lze vytvářet zajímavé efekty s barevnými přechody.

  

 

 

 Tajima DG Composer

hjg

Vyšívací software - nápisy a editace  

Composer je základní editační systém určený především k programování  nápisů nebo k úpravám a doplňování nápisů u již hotových programů. Vygenerované nápisy je možné dále upravovat a případně měnit jejich tvar pomocí deformačních nástrojů. Nápisy se vytváří s použitím integrovaných znakových sad, nebo pomocí importu TrueType Fontů. U TrueType Fontů je umožněno generovat automatické kontury satenovým nebo rovným stehem. Composer podporuje i převody motivů z grafické aplikace Corel Draw s využitím plug-in CorelDraw Fusion.

 

Nástroje

CorelDraw Fusion

Corel DrawFusion je plug-in pro grafickou aplikaci Corel DRAW, pomocí kterého je možné sloučit vyšívací funkce z DG/ML a grafické funkce z CorelDRAW do jednoho produktu (Plug-in je obsažen ve všech úrovní produktové řady TAJIMA DG).  Grafické nástroje CorelDraw včetně nástrojů TAJIMA DG/ML v jednom okně a jedné aplikaci). Pomocí tohoto systému je možné automaticky konvertovat křivky dle zadaných parametrů na stehové segmenty a opačně. Výhodou jsou nejen širší možnosti importu a exportu, ale i možnost využití nástrojů z obou aplikací v jednom vzoru. Bližší informace CorelDraw Fusion

 

Tvorba nápisů

Základní instalace obsahuje více než 125 předprogramovaných sad písem určených pro vyšívání saténových nápisů. Nápisy je možné vytvářet dle zadané křivky, svisle, do oblouku nebo do kruhu včetně možnosti tvorby monogramů s dekoracemi.  Funkce, jako je například poloměr oblouku, rozteč kružnice, je možné libovolně upravit dle potřeby uživatele.

 

 

 

 

Konverze TreType fontů

Software umožňuje automaticky konvertovat importovaná Truetype písma na Satény s automatickými sklone stehování, komplexní výplně nebo kontury. 

 

 

Samostatná editace znaků

Znakové sady umožňují jednoduchou změnu velikosti, otočení nebo zkosení a to jako pro celý nápis, tak i pro každý znak zcela nezávisle. 

 

 

 

 Čárové kódy

hjg

Využití čárových kódů  

Síťové propojení strojů a efektivní načítání dat může výrazně zvýšit efektivitu výroby a snížit zmetkovost způsobenou selháním lidského faktoru. Tajima na úrovni vyšívacích strojů i software hledá postupy, které by maximálně zjednodušily celý výrobní proces a zároveň výrazně zvýšily efektivitu.

 

Jednou z možností je i využití čárových kódů a implementace čteček čárových kódů na vyšívací stroje. Jak celé řešení funguje ?

 


Popis

Parametry pro výrobu (jako například přiřazení barev vzoru jehlám stroje) probíhá mimo stroj a může být tedy provedeno za chodu stroje. Nedochází tak ke zbytečným časovým prostojům

 TAJIMA & Čárové kódy

 

Obsluze stroje je předán pouze výrobní příkaz, který obsahuje čárový kód, a další informace potřebné pro výrobu (například jak upnout výrobek, čím podložit a podobně). Výrobní příkaz může být tištěný, nebo elektronický s využitím tabletu.

Výrobní příkaz

Obsluze vyšívacího stroje stačí pouze naskenovat čárový kód čtečkou. V tomto okamžiku se stroj automaticky spojí po síti, načte požadovaný vzor do paměti, a nastaví mu všechny potřebné parametry. V tomto okamžiku stačí pouze stisknout tlačítko START. 

 

 

 

 CorelDraw Fusion

hjg

Podpora grafických aplikací  

Práce s vektorovými předlohami dnes patří k běžným požadavkům na vyšívací software, a proto firma TAJIMA vývoj software směřuje k maximální možné podpoře ostatních grafických aplikací, jako je i CorelDRAW. Uživatel dnes nevyžaduje jen holý import křivky, ale předpokládá i převod ostatních parametrů nastavení křivek a objektů. Dále je vyžadována 100% kompatibilita s křivkami BEZIER a převod křivek tak, aby nedocházelo k deformacím křivky, a zachovala se tak křivka původní. Tajima tedy navázala úzkou spolupráci s firmou COREL, a tak vznikl nový nástroj pro CorelDRAW s názvem CorelDRAW Fusion, který umožňuje programovat vyšívací stroje s využitím grafické aplikace CorelDRAW. 

Corel DrawFusion je plug-in pro grafickou aplikaci Corel DRAW, pomocí kterého je možné sloučit vyšívací funkce z DG/ML a grafické funkce z CorelDRAW do jednoho produktu (Plug-in je obsažen ve všech úrovní produktové řady TAJIMA DG).  Grafické nástroje CorelDraw včetně nástrojů TAJIMA DG/ML v jednom okně a jedné aplikaci. Pomocí tohoto systému je možné automaticky konvertovat křivky dle zadaných parametrů na stehové segmenty a opačně. Výhodou jsou nejen širší možnosti importu a exportu, ale i možnost využití nástrojů z obou aplikací v jednom vzoru. DrawFusion plugin je obsažen přímo v instalaci CorelDraw verze 12 a vyšší.

CorelDRAW Fusion nabízí dvě varianty práce s vektorovou předlohou a to plně automatickou nebo manuální. Manuální varianta je tradiční import souboru s přenosem jednotlivých objektů. Programátor poté importovaným křivkám přiřadí stehové parametry, jako je sklon stehování, typ stehu, hustoty a další, podle následujícího modelu.

 

Běžný import křivky

 

Druhou variantou je využití plné funkcionality Corel Draw Fusion. V tomto případě uživatel pouze nastaví parametry stehové konverze a zvolí typ materiálu, na který bude vzor vyšíván. Software pak sám přiřadí objektům stehové parametry a vygeneruje stehový soubor pro stroj. Uživatel má samozřejmě i možnost případně doplnit nebo změnit jednotlivé vlastnosti vygenerovaných stehových segmentů, změnit typ stehu, hustoty a podobně pro libovolný objekt ve vzoru.  

 

Corel Draw Fusion PlugIn

 

Corel Technology Partner Alliance

Vyhledávání

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobce vyšívacích strojů. Orientuje se na vyšívací stroje, software, příslušenství a vývoj nových technologií s cílem....

Vyšívací softwérFirma PULSE Microsystems se zabývá vývojem software pro strojové vyšívání a související technologie jako je laser, flitrování, tamburování ...

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je světovým leaderem v oblasti laserových zařízení pro řezání a gravírování textilních materiálů, speciálních mostových laserů...

Nahoru